Miks on sood olulised?

Soo on Eestimaa maastike üks ürgsemaid vorme. Lisaks sellele, et sood on väga olulised elupaigad, on neil ka väga oluline roll magevee hoidja, puhastaja ning reguleerijana. Samuti on terved sood head süsiniku sidujad ning aitavad meil kliimamuutusega paremini kohaneda. Ka on sood eestlastele ja Eestit külastavatele turistidele meelepärased marja-, matka- ja puhkepaigad.

Viimase saja aasta jooksul on meie maastikul toimunud väga suured muudatused -  kui varasemad andmed väidavad, et Eesti pindalast ca 22% kaetud soode ja rabadega, siis uus teadmine on, et soid on Eestis hetkel alles vaid 7 - 8 % pindalast.  Inimese soov loodust muuta ja majandada on soode pindala viimase sajandi jooksul vähendanud umbes 3 korda. 

Mida soode kaitsel silmas pidada?

  • Kaitstavate soode ümber tuleb jätta puhveralad.
  • Kaitsta enim kahjustatud sootüüpe, näiteks madalsoid, lodumetsi ja madalsoometsi.
  • Võtta kaitse alla hästi säilinud ja kuivendamata alad.

Videos avab teemat Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm:

Analüüs ja ettepanekud

Eesti keskkonnaorganisatsioonid tegid 2023. aastal põhjaliku analüüsi, millised alad võiks Eestis täiendavalt kaitse alla võtta ning sellest lähtuvalt tegi Eesti Keskkonnaühenduste Koda alade valikuks oma ettepanekud.


Loe lisaks: