Miks mets on oluline?

Eesti metsad on koduks kuni 20 000 liigile. Põlismetsad on väga pika aja jooksul ning vähese inimmõjuga arenenud metsad, need on ühed maailma elustiku rikkamad ökosüsteemid, mis on muutunud kogu maailmas haruldaseks. Paraku on surve metsi raiuda suur ning iseäranis kiirelt hävitatakse just vanu ja elurikkamaid metsi. Samal ajal on elurikkuse seisukohalt oluline hoida just selliseid alasid, kus liigirikkus on veel säilinud, näiteks põlis- ja loodusmetsad.

Metsade kaitse on elurikkuse ja elurikkuse strateegia seisukohalt väga olulisel kohal ning Eesti vaates maismaal ühed peamistest kooslustest, kus on vaja täiendavat kaitset.


Mida metsade kaitsel silmas pidada?

  • Esimeses järgus tuleb kaardistada ja hoida loodus- ja põlismetsi.
  • Kaitsealade kaitsekorrad tuleb uuendada - näiteks keelata kaitsealadel uuendusraied (ehk peamiselt lageraie).
  • Nn mahemajandatavaid alasid tuleb majandada püsimetsanduslike võtetega.
  • Hoida tuleb kogukondadele olulisi kõrge avaliku huviga riigimetsa alasid (KAH-alasid), mis on sageli juba vanemad ja elurikkamad kui paljud majandusmetsad.

Videos kõneleb Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert Liis Kuresoo:

Analüüs ja ettepanekud

Eesti keskkonnaorganisatsioonid tegid 2023. aastal põhjaliku analüüsi, millised alad võiks Eestis täiendavalt kaitse alla võtta ning sellest lähtuvalt tegi Eesti Keskkonnaühenduste Koda alade valikuks oma ettepanekud.


Vaata lisaks: