Kümne keskkonnaühenduse energeetikavisioon, visiooni aitasid koostada ja kiitsid heaks Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, MTÜ Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.

EKO eesmärgid kuivenduse keskkonnamõjude käsitlemisel ja kuivenduse keskkonnamõjude lühike ülevaade


EKO seisukoht tuumajaama rajamise teemal


EKO põhimõtteline seisukoht Rail Balticu teemal


EKO metsanduse visioon


EKO avalikud pöördumised ja seisukohad seaduseelnõude ja teiste õigusaktide kohta leiab SIIT

EKO poliitikasoovitused valimiste ajal leiab SIIT