Kümne keskkonnaühenduse energeetikavisioon, visiooni aitasid koostada ja kiitsid heaks Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, MTÜ Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.
EKO eesmärgid kuivenduse keskkonnamõjude käsitlemisel ja kuivenduse keskkonnamõjude lühike ülevaade
EKO seisukoht tuumajaama rajamise teemal

EKO põhimõtteline seisukoht Rail Balticu teemal
EKO metsanduse visioon