Kontakt

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

EKO eesistuja 2020. aastal on SA Eestimaa Looduse Fond.

Aadress:
 Staadioni 67, Tartu 51008, Eesti
NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti
lisada ka esindusorganisatsiooni nimi

Koordinaator: Laura Uibopuu
info@eko.org.ee

Facebook: Eesti Keskkonnaühenduste Koda