Kontakt

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

EKO eesistuja on SA Eestimaa Looduse Fond.

Aadress:
 Staadioni 67, Tartu 51008, Eesti
NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti
lisada ka esindusorganisatsiooni nimi

Koordinaator: Maia-Liisa Anton
info@eko.org.ee
521 3028

Facebook: Eesti Keskkonnaühenduste Koda