Avalik pöördumine: kliimakindla majanduse seadus kaevab auku loodusele, inimestele ja majandusele

Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja Päästame Eesti Metsad MTÜ saatsid kliimaministrile pöördumise, milles avaldavad sügavat nördimust kliimaministeeriumi plaani üle nihutada kliimaseaduse fookus keskkonnahoiult majanduse arengule. Praeguse kava järgi eemalduks Eesti Pariisi kokkuleppega võetud kohustustest ning lükkaks kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise järgmisesse kümnendisse. See süvendab kliimakriisi ning seab tõsisesse ohtu inimeste õiguse olla kaitstud kliimamuutuse mõjude eest. Pöördumises kutsutakse Kliimaministeeriumit jätkama seaduseelnõu koostamist kliimaseadusena.

Loe lisaks

Kuivendusprojekti keskkonnamõjud vajavad põhjalikku läbi kaalumist, leiavad ka RMK ja PTA

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) ja Päästame Eesti Metsad (PEM) tervitavad Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ning Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) koostöös sündinud otsust tunnistada kehtetuks Kotka-Sohlu metsakuivendussüsteemide rekonstrueerimisprojektile antud ehitusluba. Meil on hea meel näha soovi põhjalikumalt hinnata kuivendussüsteemide rekonstrueerimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid ning loodame, et edasine töö Kotka-Sohlu metsakuivendusprojektiga hõlmab ka keskkonnamõju hindamise protsessi.
Loe lisaks