Keskkonnaühenduste soovitused koalitsioonilepingusse

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) ja Fridays for Future Eesti saatsid valitsusläbirääkijaile soovitused, milles on luubi all kliimapoliitika, energeetika, metsanduse, põllumajanduse ning elurikkuse kaoga seonduvad olulised kitsaskohad. EKO toonitab, et riigieelarve iga kulutus peab toetama kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamist, sest keskkonnaeesmärkide täitmine hoiab ära suures mahus kulutusi teistes valdkondades.
Loe lisaks

EKO sõnumid erakondadele 2023. aasta Riigikogu valimiste eel

16. augustil saatis Eesti Keskkonnaühenduste Koda erakondadele sõnumid kolmes võtmevaldkonnas: kliima, metsandus ja elurikkus. Loodame, et erakonnad peavad oluliseks Eesti elanikele hea elukeskkonna tagamist ning elamisväärse keskkonnaseisundi tagamist laiemalt ja seisavad oma valimisprogrammides nende oluliste punktide eest. 
Loe lisaks