EKO tellitud analüüs: biomassi säästlikkuse kriteeriumide eelnõu on oluliste vigadega

Riigikogu menetlusse on jõudnud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle EL taastuvenergia direktiivi nõuded, muu hulgas ka biomassi kasutusele seatud säästlikkuse kriteeriumid. Need peaksid aitama välistada taastuvenergia hulgast sellise biomassi, mille varumine ja kasutus võib põhjustada vanade metsade, soode jt looduslike elurikkuse- ja süsinikureservuaaride kahjustamist.
Loe lisaks

Avalik pöördumine: Soovime heaperemehelikku loodusväärtuste kaitset

Austatud peaminister Kaja Kallas

Pöördume Teie kui Eesti valitsusjuhi poole ajendatuna murest Eesti looduse ja elurikkuse seisundi jätkuva halvenemise pärast. Keskkonnaühneduste muret kinnitab Euroopa Komisjoni poolt juunis Eesti suhtes algatatud tõsine rikkumismenetlus seoses Natura aladel toimuvate raietega. Sellise olukorrani on viinud praegune metsanduspoliitika ja süsteemsed juhtimisvead metsanduse valdkonnas. Viimaseks nördimapanevaks teateks oli Keskkonnaameti juhi Riho Kupparti ootamatu ametist lahkumine, mille taga kumab Keskkonnaameti sellekevadine otsustav tegutsemine raierahu rakendamisel.
Soovime juhtida Teie tähelepanu asjaoludele, mis teevad muret ning panevad piinlikkust tundma, lootuses, et valitsusjuhina saate suunata arenguid selliselt, et teod paremini seatud sihtidele vastama hakkavad. Oleme valmis oma vaatenurka ka silmast silma arutama ning tagamaid selgitama.

Loe lisaks

Keskkonnaühendused: väärtusliku põllumajandusmaa eelnõu tuleb tagasi lükata

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) kiri Riigikogu maaelu- ja keskkonnakomisjonidele nendib, et Riigikogus parasjagu menetletav väärtusliku põllumajandusmaa kaitset korraldav eelnõu on teravas vastuolus nii Euroopa Liidu kui ka Eesti enda põllumajanduse jätkusuutlikkuse ja elurikkuse kaitse eesmärkidega. Kirjas tehakse ettepanek eelnõud sellisel kujul seadusena mitte kehtestada ning seda oluliselt täiendada. EKO kirjaga Riigikogu komisjonidele saab tutvuda EKO kodulehel.

Loe lisaks