EKO sõnumid erakondadele 2023. aasta Riigikogu valimiste eel

16. augustil saatis Eesti Keskkonnaühenduste Koda erakondadele sõnumid kolmes võtmevaldkonnas: kliima, metsandus ja elurikkus. Loodame, et erakonnad peavad oluliseks Eesti elanikele hea elukeskkonna tagamist ning elamisväärse keskkonnaseisundi tagamist laiemalt ja seisavad oma valimisprogrammides nende oluliste punktide eest. 
Loe lisaks

Kuivendamise keskkonnamõjudega arvestamine on puudulik, kohus tühistas ehitusloa

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis täna Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) järelpärimise, et jõuda selgusele, kas ja kuidas on ametil plaanis oma senist praktikat kuivendusprojektide menetlemisel parandada. Mai lõpus jõustus Tallinna halduskohtu otsus Vilumäe metsakuivenduse kohtuasjas, tühistades PTA poolt Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) välja antud ehitusloa, mille menetlemisel oli keskkonnamõju puudulikult käsitletud. EKO on seisukohal, et kuivendustööde tegemine on õigustatud vaid selgelt põhjendatud juhtudel ning kuivendamise mõjudega tuleb tööde kaalumisel igakülgselt arvestada.
Loe lisaks

Avalik pöördumine: Ootame Eesti riigi juhtidelt kliimakriisi leevendamist ja elurikkuse tõhusat kaitset

Austatud peaminister Kaja Kallas ja riigikogu esimees Jüri Ratas

Autoriteetsete raportite ja EL dokumentide kohaselt nii kliima- kui ka elurikkuse kriis süvenevad ning nende mõju leevendamisega on väga kiire. Keskkonnaühendustena oleme mures, nähes probleemide lahendamise asemel olukorda veelgi halvendavaid otsuseid, nagu tegi hiljuti keskkonnaminister Erki Savisaar, lubades riigimetsades varem kavandatust suuremaid raiemahtusid.

Ootame teilt kui Eesti riigi juhtidelt nõudlikkust Eesti riigi ja rahvusvaheliste kliima- ja elurikkuse eesmärkide täitmisel, sealhulgas otsuseid ja tegusid järgnevas:

Loe lisaks