Keskkonnaühendused: väärtusliku põllumajandusmaa eelnõu tuleb tagasi lükata

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) kiri Riigikogu maaelu- ja keskkonnakomisjonidele nendib, et Riigikogus parasjagu menetletav väärtusliku põllumajandusmaa kaitset korraldav eelnõu on teravas vastuolus nii Euroopa Liidu kui ka Eesti enda põllumajanduse jätkusuutlikkuse ja elurikkuse kaitse eesmärkidega. Kirjas tehakse ettepanek eelnõud sellisel kujul seadusena mitte kehtestada ning seda oluliselt täiendada. EKO kirjaga Riigikogu komisjonidele saab tutvuda EKO kodulehel.

Loe lisaks

EKO: Lähitulevik peab tooma pöörde keskkonnahoidlikuma põllumajanduse suunas

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis eile, 27. aprillil maaeluministrile rea ettepanekuid järgmise seitsme aasta põllumajanduspoliitika kujundamiseks. Ettepanekutega juhitakse tähelepanu keskkonnaalastele vajakajäämistele koostamise lõpusirgel olevas põllumajanduse uue perioodi strateegiakavas. EKO rõhutab, et Eesti põllumajandustoetused peavad uuel rahastusperioodil senisest enam keskenduma mahepõllumajandusele, maastike elurikkuse säilitamisele, veekogude reostumise vältimisele ning muldade hea tervise säilitamisele ja süsinikusidumise taastamisele.
Loe lisaks

Erametsanduse toetuse andmise korra muutmine

Vahetult enne jõule otsustas Keskkonnaministeerium lühikese kooskõlastusajaga muuta keskkonnaministri määrust nr 10 "Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord", andes võimaluse taotleda toetust uuendusraiete läbiviimiseks ka kaitsealadel. EKO saatis määruse muutmise eelnõule omapoolsed ettepanekud, millega Keskkonnaministeerium otsustas mitte arvestada, selgitades põhjusi oma vastuskirjas. Eesti Keskkonnaühenduste Koda leiab, et et toetusmeetmed kaitstavatel aladel peavad olema suunatud loodusväärtuste paremale kaitsmisele, mitte hävitamisele.

Loe lisaks