Miks on pärandniidud olulised?

Pärandniidud on Eesti looduse pärlid - nad on evulutsioonilselt iidsed ökosüsteed ning ka Eesti aladel kujunendud tuhandete aastate jooksul. Pärandniidud on väga liigirikkad alad, mis lisaks toetavad elurikkust ka muudes kooslustest (näiteks tolmeldajad). Pärandniidud pakuvad inimestele mitmesuguseid loodusande, sh toitu.

Eesti aladel oli puisniite umbes 100 aastat tagasi 850 tuhat hektarit, tänaseks on meil hooldatavaid puisniite umbes 700 hektarit. Seega on 100 aasta jooksul meie puisniitude pindala vähenenud tuhat korda - ehk puisniitudega seotud liikudel ja kooslustel on 1000 korda väiksem võimalus püsima jääda.

Mida niitude kaitsel silmas pidada?

  • Tagada tuleb niidukoosluste sidus.
  • Kaitsta tuleb piisavalt suurt pindala.
  • Niite tuleb hooldada elurikkust toetavalt, näiteks niita harva.
Videos tutvustab pärandniitude teemat Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor Aveliina Helm:

Analüüs ja ettepanekud

Eesti keskkonnaorganisatsioonid tegid 2023. aastal põhjaliku analüüsi, millised alad võiks Eestis täiendavalt kaitse alla võtta ning sellest lähtuvalt tegi Eesti Keskkonnaühenduste Koda alade valikuks oma ettepanekud.


Loe lisaks: