Miks on Läänemeri oluline?

Läänemerest sõltuvad nii selle sees ja ümber elavad liigid, sh ka inimene. Läänemeri on üks reostunumaid meresid maailmas, kuna tema seotus ookeaniga on väike ning reostussurve on väga suur. Teda ohustab toitainete üleküllus, ülepüük, mürgid ja järjest rohkem ka merealade kasutamine majandus- ja arendustegevusteks. Nõnda vähenevad ka jõudsasti Läänemere kalavarud.

Mida mere kaitsel silmas pidada?

  • Juba kaardistatud rahvusvaheliselt olulised alad tuleb võtta kaitse alla.
  • Kõigi merele planeeritud arenduste puhul tuleb arvestada elurikkusega väljaspool kaitsealasid.
  • Peab pidevalt jälgima, et loodavate ja ka olemasolevate kaitsealade piirangud kaitseks kõiki seal esinevaid kaitset vajavaid liike ja elupaikasid.

Videos räägib merega seotud teemadest Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu:

Analüüs ja ettepanekud

Eesti keskkonnaorganisatsioonid tegid 2023. aastal põhjaliku analüüsi, millised alad võiks Eestis täiendavalt kaitse alla võtta ning sellest lähtuvalt tegi Eesti Keskkonnaühenduste Koda alade valikuks oma ettepanekud.


Loe lisaks: