Olulised meediakajastused

Oma valdkonna eksperdid on Eesti meedias ranna- ja kaldakaitse vajadusest ning eelnõust rääkinud korduvalt. Toome välja mõned olulisemad artiklid, mida soovitame lugeda. 
Loe lisaks

Avalik pöördumine Eestimaa randade ja kallaste kaitseks

Austatud Riigikogu esimees ja Riigikogu liikmed!

Pöördume teie poole tõsise murega Eesti rannikute ja siseveekogude kallaste tuleviku, nende edasise ligipääsetavuse ning Eesti kliimamuutusega kohanemise võimekuse pärast. Leiame, et Riigikogus menetluses olev looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu 483 SE tuleb tagasi lükata ning kutsume teid üles hääletama eelnõu vastu.
Loe lisaks