Olulised meediakajastused

Oma valdkonna eksperdid on Eesti meedias ranna- ja kaldakaitse vajadusest ning eelnõust rääkinud korduvalt. Toome välja mõned olulisemad artiklid, mida soovitame lugeda. 
Loe lisaks