Keskkonnaühendused avaldasid erakondade seisukohad metsaküsimustes

Täna avalikustas Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) metsandust puudutavates küsimustes erakondadelt saadud vastused koos ekspertide kommentaaridega. Valimiste eel uuriti erakondadelt, kuidas peatada loodusmetsade hävimine ning tasakaalustada riigimetsa pakutavaid väärtusi. Nende vastuste põhjal on erakondadele antud hinded 5-palli skaalal

Erakondade vastuseid kommenteerisid TÜ loodusressursside õppetooli juhataja Asko Lõhmus ning ELFi eksperdid Siim Kuresoo ja Tarmo Tüür. Kõigi erakondade vastused, ekspertide kommentaarid ja hinnete skaala on tutvumiseks SIIN.

Tarmo Tüüri sõnul on metsandus selle aasta valimistel erakondadel käsitletud sisulisemalt kui varem.

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Tarmo Tüüri sõnutsi on erinevalt eelmistest valimistest erakondade programmides käsitletud metsandust sisulisemalt ja mitte ainult kitsalt majanduslikust küljest. Kuna aga programmides jäädakse sageli võrdlemisi üldsõnaliseks, otsustas EKO küsida kaks konkreetseid valukohti puudutavat küsimust. Et vastuste analüüsiga saada parem ettekujutus erakondade tegelikest nägemustest ning valmisolekust konkreetseid lahendusi pakkuda. “Hea meel on näha, et erakondade esindajad on end metsanduse teemadega kurssi viinud ning loodusmetsade hävimise peatamist peetakse oluliseks. Loodusmetsi on Eestis veel vaid 2% ning nende säilimiseks peaks viimased vana metsa killud ka majandusmetsades kaardistama ja vääriselupaikadena registrisse kandma,” selgitas Tüür. “Vääriselupaikade inventeerimise vajadus on toodud Keskerakonna, Reformierakonna, SDE, Isamaa ja ERE vastustes. Kaitse korraldamise ja kompensatsioonide osas on vastused küllalt erinevad,” lisas TüürKokku esitasid keskkonnaühendused erakondadele küsimusi viies suuremas valdkonnas, kus lähiajal langetatavad otsused on kõige määravamad: suurte investeeringute planeerimine, kliimamuutus ja energeetika, metsandus, maaomanike kaasamine looduse hoidmisse ning keskkonnatasud. Küsimustele vastasid Keskerakond, Reformierakond, Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE, Erakond Eestimaa Rohelised, Eesti 200 ning Elurikkuse Erakond. Vabaerakond saatis vastuseks üksnes viite oma programmile.

Erakondade vastused avaldatakse koos ekspertide kommentaaridega teemade kaupa EKO kodulehel iga nädal kuni valimisteni. Koondhinnang erakondade seisukohtadele põletavates keskkonnaküsimustes antakse 21. veebruaril enne eel- ja e-hääletamise algust.

EKO metsandusalaste seisukohtade ja eesmärkidega saab tutvuda sügisel avaldatud metsavisioonis


Eelmine
Erakondade nägemused Eestis suure mõjuga taristuobjektide rajamiseks on kardinaalselt erinevad
Järgmine
Metsanduse arengukava plaanitav juhtkogu on oluliselt tasakaalust väljas