Erakondade nägemused Eestis suure mõjuga taristuobjektide rajamiseks on kardinaalselt erinevad

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) küsis Riigikogu valimiste eel erakondadelt nende seisukohti olulistes keskkonnaküsimustes. Teiste hulgas uuriti erakondade arvamusi suurte investeeringute kohta, nagu näiteks Saaremaa sild ja Est-Fori tselluloositehas, mille puhul puudub Eesti poliitilisel maastikul üksmeel. Kõikide erakondade vastused ning ekspertide kommentaarid on avalikud ning huvilised saavad nendega tutvuda aadressil eko.org.ee/valimised-2019.

Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke hindas erakondade seisukohti

Keskkonnateemad on võtmepositsioonil paljudes Eesti tulevikku puudutavates küsimustes. Näiteks kerkib pidevalt valimistega seoses päevakorda Saaremaa silla rajamine üle Suure väina: „Hiiglasliku taristu rajamine toob kaasa suured muutused looduskeskkonnas, seda tuleb arvestada kõrvuti majandusliku mõõtmega,” ütles Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke. „Mõned uuemad Eesti erakonnad ei näe siin piisavat keskkonnariski, vanemad parteid on enda väljaütlemistes pigem realistlikumad,“ kommenteeris Volke erakondade seisukohti. Alates 2006. aastast on Saaremaa püsiühenduse aruteludes pidevalt silla küsimus õhku tõusnud ning lõplikku otsust pole suudetud teha. „Suurte taristuobjektide rajamine peab olema poliitikutel paremini läbi mõeldud, ei saa käia üks lakkamatu arutelu, kui ohud näiteks nii linnustikule kui ka mereimetajatele on kord juba kaardistatud,” lisas veel Volke.

Keskkonnaühendused esitasid erakondadele küsimusi viies märkimisväärse keskkonnamõjuga valdkonnas, milles lähiajal langetatavad otsused on kõige olulisemad: suurte investeeringute planeerimine, kliimamuutus ja energeetika, metsandus, maaomanike ja maakasutajate kaasamine elurikkuse hoidmisse ning õiglased ja eesmärgipärased keskkonnatasud. Küsimustele vastasid Eesti erakondadest Keskerakond, Reformierakond, Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE, Erakond Eestimaa Rohelised, Eesti 200 ning Elurikkuse Erakond. Vabaerakond küsimustele sisuliselt ei vastanud, vaid saatis vastuseks üksnes oma programmi.

Erakondade vastused avaldatakse koos ekspertide kommentaaridega, et aidata valijatel paremini mõista poliitikute sihte ja seisukohti keskkonnateemadel. Alates tänasest avaldatakse vastused teemade kaupa EKO kodulehel iga nädal kuni valimisteni. Koondhinnang erakondade seisukohtadele põletavates keskkonnaküsimustes avaldatakse 20. veebruaril enne eel- ja elektrooniliste valimiste algust.
Eelmine
Aasta keskkonnateo tiitel läheb Postimehele ja Sirbile, kirves loodusmetsade hävimisele
Järgmine
Keskkonnaühendused avaldasid erakondade seisukohad metsaküsimustes