EKO sõnumid erakondadele 2023. aasta Riigikogu valimiste eel

16. augustil saatis Eesti Keskkonnaühenduste Koda erakondadele sõnumid kolmes võtmevaldkonnas: kliima, metsandus ja elurikkus. Loodame, et erakonnad peavad oluliseks Eesti elanikele hea elukeskkonna tagamist ning elamisväärse keskkonnaseisundi tagamist laiemalt ja seisavad oma valimisprogrammides nende oluliste punktide eest. 
EKO sõnumid erakondadele on:

KLIIMA: Eesti vajab selget plaani kliimaneutraalsuseni jõudmiseks

METSANDUS: Eesti vajab üleminekut püsimetsanduse võtetega majandamisele KAH-aladel ja piiranguvööndites

ELURIKKUS: Elurikkuse kao peatamine vajab ka Eesti panust, kaitse alla on vaja võtta kolmandik maismaa- ja merealadest

Sõnumite selgitava taustamaterjali leiab igale sõnumile klikkides SIIT.
Eelmine
Kuivendamise keskkonnamõjudega arvestamine on puudulik, kohus tühistas ehitusloa
Järgmine
2022. aasta keskkonnateo tiitli pälvis vääriselupaikade kaardistamine, kirve sai olulise keskkonnaotsuse tegemise vildakas praktika