EKO sõnumid erakondadele 2023. aasta Riigikogu valimiste eel

16. augustil saatis Eesti Keskkonnaühenduste Koda erakondadele sõnumid kolmes võtmevaldkonnas: kliima, metsandus ja elurikkus. Loodame, et erakonnad peavad oluliseks Eesti elanikele hea elukeskkonna tagamist ning elamisväärse keskkonnaseisundi tagamist laiemalt ja seisavad oma valimisprogrammides nende oluliste punktide eest. 
EKO sõnumid erakondadele on:

KLIIMA: Eesti vajab selget plaani kliimaneutraalsuseni jõudmiseks

METSANDUS: Eesti vajab üleminekut püsimetsanduse võtetega majandamisele KAH-aladel ja piiranguvööndites

ELURIKKUS: Elurikkuse kao peatamine vajab ka Eesti panust, kaitse alla on vaja võtta kolmandik maismaa- ja merealadest

Sõnumite selgitava taustamaterjali leiab igale sõnumile klikkides SIIT.
Eelmine
Kuivendamise keskkonnamõjudega arvestamine on puudulik, kohus tühistas ehitusloa