EKO saatis 16. augustil 2022 erakondadele omapoolsed ettepanekud 2023. aasta Riigikogu valimiste valimisprogrammidesse lisamiseks. EKO sõnumid erakondadele hõlmavad kolme võtmevaldkonda ning on järgnevad (kliki lingil taustainfo nägemiseks):

• KLIIMA: Eesti vajab selget plaani kliimaneutraalsuseni jõudmiseks 
METSANDUS: Eesti vajab üleminekut püsimetsanduse võtetega majandamisele KAH-aladel ja piiranguvööndites
• ELURIKKUS: Elurikkuse kao peatamine vajab ka Eesti panust, kaitse alla on vaja võtta kolmandik maismaa- ja merealadest

FOTO: ANNIKA ALTMÄE