EKO küsimused erakondadele

2019 Riigikogu valimisteks

Meile antud vastused koos ekspertide kommentaaridega on leitavad SIIT.


Kliimamuutus ja energeetika

1. Kas ja miks toetate/ei toeta Eesti Energia uue põlevkiviõlitehase rajamist?

2. Kas ja mis ajaks peaks Eesti minema üle 100% taastuvenergia kasutamisele? Mis ajaks võiks Eesti majandus saada süsinikneutraalseks ja millised peaksid olema selle teekonna ajalised vahe-eesmärgid? Mida peaks selleni jõudmiseks praegusega võrreldes muutma?

Metsandus

3. Milliseid konkreetseid meetmeid plaanite rakendada metsade vääriselupaikade kaitseks, et peatada loodusmetsade jätkuv hävimine?

4. Kuidas peaks RMK tegevus muutuma, et riigimets pakuks senisest enam sotsiaalseid, ökoloogilisi ja kultuurilisi hüvesid?

Maaomanike ja maakasutajate kaasamine elurikkuse hoidmisse

5. Milliste meetmetega oleksite valmis Eestis erametsaomanikele kompenseerima looduskaitselisi piiranguid?

6. Suure osa Eesti loodusväärtustest moodustavad poollooduslikud niidukooslused, mille säilimine sõltub nende regulaarsest hooldamisest ja taastamisest. Kuidas plaanite tagada nende olulisi looduse hüvesid pakkuvate alade hoolduse ja taastamise?

7. Kuidas võiks riik soodustada loodusväärtustest sõltuvaid majandusharusid nagu mahepõllumajandus, ökoturism jms?


Õiglased ja eesmärgipärased keskkonnatasud

8. Mida peaks ette võtma keskkonnatasudega, et mõjutada ettevõtjaid oma tegevust juba lähitulevikus jätkusuutlikumaks muutma? Kas täna kehtivad keskkonnatasude määrad on teie arvates piisavad või tuleks neid tõsta ning kui jah, siis milliseid tasusid täpsemalt ja mil määral?

9. Kuidas peaks tänane keskkonnatasude süsteem muutuma, et võimaldada piisaval määral rahastada keskkonna kaitseks ja taastamiseks vajalikke tegevusi, sh leevendusmeetmeid (ökosüsteemide taastamine, süsinikuheitme vähendamine, energiasääst jms)?


Suurte investeeringute planeerimine

10. Kas toetate/ei toeta Suurele väinale silla rajamist? Kui toetate, siis millistel tingimustel võib silla rajada, et ohud lindudele, hüljestele ning maismaaimetajatele oleksid ära hoitud?

11. Mida oleks teie erakonna arvates riigil oluline õppida Est-Fori tselluloositehase planeerimise protsessist?
Küsimused esitasid Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.