EKO metsa töörühm: ELF, EOÜ
EKO kliima töörühm: ELF, ERL, KÕK, SEIT
EKO kuivenduse töörühm: ELF, EOÜ, KÕK, SEIT
EKO ÜPP töörühm: ELF, EOÜ, PKÜ