EKO metsa töörühm: ELF, EOÜ
EKO kliima töörühm: ELF, ERL, KÕK
EKO kuivenduse töörühm: ELF, EOÜ, KÕK
EKO ÜPP töörühm: ELF, EOÜ, SEIT, PKÜ