EKO otsib KOORDINAATORIT!

Pakume eneseteostamise võimalust keskkonnapoliitika valdkonnas, paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust. Kandideerida saab 20. novembrini, tööle asumise aeg on 2. jaanuar 2023.


Tööülesanded:

 • Korraldada EKO igapäevast asjaajamist (tegevuste koordineerimine; koosolekute korraldamine, läbiviimine ja protokollimine; kodulehe, FB ja infolisti haldamine; lepingute ettevalmistamine; dokumendihaldus; aruandlus jmt).

 • Koordineerida EKO seisukohtade kujundamist, ühisavalduste jm koostamist.

 • Ette valmistada ning korraldada kohtumisi partnerite, asutuste ja teiste osapooltega.

 • Hoida igapäevaselt silma peal keskkonnapoliitikal ja olulise keskkonnamõjuga arendustel ning suunata sellest lähtuvalt EKO tegevust (mh Ametlike Teadaannete, Riigi Teataja, eelnõude infosüsteemi jt riikliku tasandi infokanalite jälgimine ja info edastamine).

Kandidaadilt eeldame:

 • Tahtmist ja energiat Eesti looduse ja keskkonna heaks midagi ära teha.

 • Enesejuhtimisvõimet, meeskonnatöö oskusi ning algatus- ja analüüsivõimet.

 • Julgust ja head suhtlemisoskust.

 • Teadmisi Eesti ja Euroopa keskkonnapoliitikast, osapooltest ning toimimise põhimõtetest.

 • Väga heal tasemel eesti keelt kõnes ja kirjas.

 • Inglise keele oskust heal tasemel.

 • Valmisolekut osaleda Tallinnas ja Tartus toimuvatel koosolekutel.

Kasuks tuleb:

 • Eelnev töökogemus kodanikuühenduses või katusorganisatsioonis.

 • Eelnev töökogemus keskkonnakaitse valdkonnas.

 • Veebipõhise kontoritarkvara (Google Docs jt seotud rakendused) ning videokonverentsi tarkvara kasutamise oskus.

Pakume:

 • Eneseteostus- ja arenguvõimalust huvikaitse ning keskkonnapoliitika valdkonnas.

 • Osalise koormusega tööd (0,5) neljakuulise katseajaga.

 • Brutopalka alates 920 eurot.

 • Paindlikku tööaega, võimalust nii kontori- kui kaugtööks, töökohta Tartus või Tallinnas.

 • Võimalust sobivusel suurendada oma töökoormust ja -tasu sisutegevustes osalemisega


Kandidaatidelt ootame CVd koos esseega pikkusega üks A4 teemal “Keskkonnaühenduste roll ning võimalused Eestis”.

CV ning essee saata märksõnaga “EKO koordinaator” hiljemalt 20. novembriks aadressile kai.klein@bef.ee 

Edukad kandidaadid kutsume intervjuule 24. novembril 2022 Tartus.Küsimuste korral kirjuta: info@eko.org.ee