EKO tegevus

EKO eesmärgiks on jälgida ning mõjutada otsuseid ja protsesse järgmistes valdkondades:
  • Eesti-sisene ja rahvusvaheline keskkonnapoliitika ja -õigus; 
  • olulise mõjuga kohalikud, üleriigilised ja rahvusvahelised keskkonnaotsused; 
  • keskkonnakaitselise tegevuse rahastamine. 
Selleks EKO:
  • võtab osa mõtte- ja infovahetusest, 
  • osaleb ministeeriumide ja muude valitsusasutuste juures tegutsevates keskkonnavaldkonnaga seotud komisjonides ja töörühmades, 
  • teeb ühisavaldusi ja -pöördumisi, 
  • osaleb õigusloomes ja poliitikakujundamises, 
  • tõstab esile keskkonnasõbralikke ja -vaenulikke tegusid jm.

AVALIKUD PÖÖRDUMISED
SEISUKOHAD ÕIGUSLOOMES JA POLIITIKA KUJUNDAMISES
POLIITIKASOOVITUSED ERAKONDADELE
KESKKONNATEGU JA KESKKONNAKIRVES