Kontakt

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

EKO esindaja 2019. aastal on SA Eestimaa Looduse Fond.

Aadress:
Liimi 1, Tallinn 10621
NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti
lisada ka esindusorganisatsiooni nimi

Koordinaator: Laura Uibopuu
info@eko.org.ee

Facebook: Eesti Keskkonnaühenduste Koda