Kontakt

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

EKO esindaja 2018. aastal on Balti Keskkonnafoorum

Aadress:
Liimi 1, Tallinn 10621
NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti
lisada ka esindusorganisatsiooni nimi

Koordinaator: Vivika Veski, tel 5569 4874
info@eko.org.ee

Facebook: Eesti Keskkonnaühenduste Koda