Maaomanike ja maakasutajate kaasamine elurikkuse hoidmisse

Küsimused erakondadele: 

  • Milliste meetmetega oleksite valmis Eestis erametsaomanikele kompenseerima looduskaitselisi piiranguid?
  • Suure osa Eesti loodusväärtustest moodustavad poollooduslikud niidukooslused, mille säilimine sõltub nende regulaarsest hooldamisest ja taastamisest. Kuidas plaanite tagada nende olulisi looduse hüvesid pakkuvate alade hoolduse ja taastamise?  
  • Kuidas võiks riik soodustada loodusväärtustest sõltuvaid majandusharusid nagu mahepõllumajandus, ökoturism jms?

Erakondade vastused keskkonnühenduse küsimustele koos ekspertide kommentaaridega avaldatakse 20. veebruaril